Trung tâm thương mại - CROLED
Chiếu sáng chức năng cho việc định hướng

Chiếu sáng chức năng cho việc định hướng

Lối vào và các khu vực chức năng
Lối đi và khu vực chờ
Quầy thu ngân và khu vực bán hàng
Chiếu sáng tiêu chuẩn

Chiếu sáng trọng tâm

Chiếu sáng trọng tâm

Màn hình, mặt tường sau và điểm gây chú ý
Mặt kính của cửa hàng
Khu vực đặc biệt và khu vực nghỉ
Các chi tiết mở rộng
Nơi tạo ra sự thu hút và các giá trị

Đèn trang trí

Đèn trang trí

Điểm nhấn, biểu tượng có gắn đèn
Tạo không khí và tâm trạng đặc biệt bằng đèn màu

Chiếu sáng định hướng

Chiếu sáng định hướng

Cột và trụ áp tường
Sảnh chờ trước thang máy
Chiếu nghỉ cầu thang
Các khu vực phân chia trên mặt bằng diện tích lớn