Kiến thức cơ bản về ánh sáng - CROLED

Thông tin về ánh sáng

Lĩnh vực chiếu sáng cho Resort, Hotel & Hospitality, Comercial Shopping mall là chuyên môn của chúng tôi. CROLED đã được định vị là Nhà cung giải pháp chiếu sáng toàn diện cho các dự án cao cấp. Việc chiếu sáng được phát triển dựa trên sự hợp tác của chúng tôi với các khách hàng, kiến trúc sư và các nhà thiết kế chiếu sáng. Các mô hình và giải pháp chiếu sáng được tùy biến phù hợp với từng khách hàng, bởi giải pháp chiếu sáng tốt là 1 công việc phức tạp. Bởi vì những giải pháp chiếu sáng tốt là 1 ngành nghề phức tạp.

Trong các phần tiếp theo, chúng tôi đã biên soạn thông tin giới thiệu và bổ sung về chủ đề ánh sáng, trong từng trường hợp với các lĩnh vực chính khác nhau.