Auto Showroom - Đèn LED CROLED - SAT
Phone
Khu vực lễ tân

Khu vực lễ tân

+ Tạo hiệu ứng từ xa với logo mặt tường được chiếu sáng
+ Ánh sáng phù hợp để làm việc trên máy tính
+ Chiếu sáng phù hợp với kiến trúc cụ thể

Khu vực chờ

Khu vực chờ

+ Chiếu sáng không gian tách biệt khỏi chiếu sáng tổng thể
+ Chiếu sáng trang trí

Quầy chăm sóc khách hàng

Quầy chăm sóc khách hàng

Ánh sáng phù hợp để làm việc với máy tính, theo các quy định về không gian làm việc

Nơi nhận phương tiện

Nơi nhận phương tiện

+ Chiếu sáng chức năng cho phương tiện
+ Chiếu sáng không gian đồng đều
+ Chiếu sáng tạo điểm nhấn vào các phụ kiện

Trưng bày xe cũ

Trưng bày xe cũ

+ Chiếu sáng đồng đều cả khu vực
+ Chiếu sáng theo đường thẳng

Khu vực giao nhân xe

Khu vực giao nhân xe

+ Chiếu sáng tạo cảm xúc
+ Ánh sáng gián tiếp và khuếch tán tạo sự đồng đều bề mặt sơn

Gian hàng phụ kiện

Gian hàng phụ kiện

+ Hàng hóa được chiếu sáng có hệ thống, làm nổi bật sản phẩm khỏi khu vực bao quanh
+ Sự tương thích của ánh sáng với kệ/giá sản phẩm

Khu vực chọn màu và sơn xe

Khu vực chọn màu và sơn xe

Các hiệu ứng ánh sáng với khả năng tái tạo và nhận biết màu tốt nhất

Khu vực trưng bày xe mới

Khu vực trưng bày xe mới

+ Chiếu sáng môi trường phụ thuộc vào vị trí
+ Bối cảnh tập trung vào các phương tiện nhờ việc chiếu sáng
+ Ánh sáng và bóng nhấn mạnh hiệu ứng vật lý của phương tiện
+ Ưu tiên sử dụng nguồn sáng điểm
+ Chiếu sáng cho các mặt tường tạo điều kiện để nhận biết không gian tổng thể và khiến sự định hướng trong phòng dễ dàng hơn
+ Độ rọi trên tường lý tưởng ở mức gấp 2 lần ánh sáng chung
+ Hiệu ứng từ xa có thể được tăng cường với ánh sáng tập trung gần các cửa kính

Điểm nhấn

Điểm nhấn

Khung cảnh được sắp xếp cho chiếc xe bằng công cụ có độ rọi cao hơn