Đèn hắt tường Linear

- 12W, 24W, LED Osram

- Góc chiếu bất đối xứng 10° /33°

- IP66, IK02

- Chiếu sáng mặt đứng

Đèn gắn tường Φ80

- 10W, 2x8W, LED Nichia

- Góc chiếu 15°, 38°, 60°

- IP65, IK10

- Chiếu sáng mặt đứng

D7CZ0934

- 1x10W, 1170lm, LED Nichia

- Góc chiếu 15°, 38°, 60°

- IP65, IK10

- Chiếu sáng mặt tiền

D1GA0334

- 6x6W, 864lm, LED RGBW

- Góc chiếu 30°

- IP66, IK03

- Chiếu sáng mặt tiền

Đèn chiếu rọi B3ZA0156

Đèn chiếu rọi B3ZA0156

Đèn chiếu rọi B3ADX0127

Đèn chiếu rọi B3ADX0127

Đèn chiếu rọi B3DJM0360

- 12W, 1018lm, LED Nichia

- Góc chiếu 9°, 30°, 45°

- IP65, IK06

- Chiếu cây, đối tượng ngoài trời.

Đèn chiếu rọi B3BJM1258

- 40W, 3431lm, LED Nichia

- Góc chiếu 9°, 30°, 45°

- IP65, IK06

- Chiếu cây, đối tượng ngoài trời.

Đèn âm đất C2WDR0157 A

1x2W, 130lm, LED Osram

- Góc chiếu bất đối xứng 45° /35°

- IP67, IK08

- Chiếu cây, đối tượng ngoài trời

Đèn âm đất GB2CFR0158

- 4W, 200lm, LED Osram

- Góc chiếu 9°, 30°

- IP67, IK09

- Chiếu cây, đối tượng ngoài trời

Đèn âm đất GB2DFR0457

- 4x2W, 488lm, LED Osram

- Góc chiếu 10°, 30°

- IP67, IK09

- Chiếu cây, đối tượng ngoài trời.

Đèn trụ cột D9AHL2434

- 24×0.2W, 263lm, LED Osram

- Φ110*L300mm, IP65

- Hắt sáng xung quanh

- Chiếu sáng dẫn hướng lối đi

Đèn trụ cột D9AHM2434

- 24×0.2W, 263lm, LED Osram

- Φ110*L550mm, IP65

- Hắt sáng xung quanh

- Chiếu sáng dẫn hướng lối đi

Đèn trụ cột B9ANL0166

- 6W, 130lm, LED Osram

- Φ110*L300mm, IP65

- Hắt sáng 1 hướng

- Chiếu sáng dẫn hướng lối đi

Đèn trụ cột B9ANM0166

- 6W, 130lm, LED Osram

- Φ110*L550mm, IP65

- Hắt sáng 1 hướng

- Chiếu sáng dẫn hướng lối đi

D8AM2840

D8AM2840

R8CJ0127

R8CJ0127