Private Apartment Fili Flat

Vị trí:
Moscow – RU
Dự án:
Artem Babayants Architects
Nhiếp ảnh:
Sergey Krasyuk